Dostępność strony Politechniki Gdańskiej – Łukasz Stasiak

Dostępność strony Politechniki Gdańskiej – Łukasz Stasiak

Dzisiaj z pewnością nikt nie wyobraża sobie życia bez komputera czy smartfonu z dostępem do Internetu. Codziennie korzystamy ze wszystkich dobrodziejstw tego świata, nie zastanawiając się nawet, jak ogromną rolę pełnią one w naszym życiu.

Internet oknem na świat dla niepełnosprawnych

Dla wielu osób Internet jest tylko rozrywką, ale dla osób niepełnosprawnych jest on podstawowym narzędziem pracy oraz nauki, a czasami jedyną formą kontaktu ze światem. Niestety, pomimo rozwoju technologii wiele stron i miejsc jest dla nich niedostępna.

W poniższym artykule pod lupę weźmiemy dostępność strony Politechniki Gdańskiej dla osób niewidomych oraz z dysfunkcjami narządu wzroku. Jest to szczególnie ważne, ponieważ coraz więcej osób niewidomych i niedowidzących decyduje się na podjęcie nauki na studiach wyższych.

Czy strona Politechniki Gdańskiej jest dostępna?

Jak wiele stron w Internecie i ta, należąca do Politechniki Gdańskiej, niestety, nie jest w całości przystosowana do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Poniżej wymieniam główne problemy, jakie napotkałem podczas przeglądania strony.

Nieprawidłowo zastosowane atrybuty alt

Wchodząc na główną stronę Politechniki Gdańskiej, widzimy sporą ilość grafik, których opisy alternatywne nie przekazują sensownych treści. Zamieszczanie tego typu atrybutów alt w witrynie wydaje się bezcelowe, ponieważ nie mają one wpływu zarówno na dostępność, jak i pozycjonowanie strony. Osoba niewidoma i niedowidząca napotka tu niemałe trudności, ponieważ informacje nie są zbyt czytelne, a ich zamieszczenie wydaje się chaotyczne i niespójne.

<img src=”/files/styles/home_slider/public/2021-10/slajder%201280×853.jpg?itok=6Yf47VIk” alt=”napis Pismo PG ” typeof=”foaf:Image” class=”img-fluid”>

W tym przypadku atrybut alt niekoniecznie mówi nam o tym, co znajduje się na grafice. Z punktu widzenia osoby niewidomej znajduje się tam tylko napis „Pismo PG”, a to nieprawda. Obrazek poza napisem zawiera również grafikę przedstawiającą naszą planetę.

Źle zaprojektowana nawigacja

Przechodząc do menu głównego, można zauważyć, że osoba korzystająca z nawigacji za pomocą klawiatury oraz czytnika ekranu będzie miała niemały problem z poruszaniem się po stronie. Menu rozwija się automatycznie po najechaniu kursorem na daną kolumnę, co sprawia, że musimy przejrzeć każdy link, zanim dotrzemy do interesującego nas miejsca lub informacji, których faktycznie poszukujemy na witrynie. Nie ma też możliwości przeskoczenia do interesującego nas elementu menu, nawet jeżeli znamy już je na pamięć.

Niestety rozwiązanie tego problemu wymaga modyfikacji kodu JavaScript.

Kolejne niedociągnięcia w umieszczeniu opisów zdjęć oraz brak atrybutów alt

Po przejściu przez rozbudowane menu, znajdziemy sekcje wyróżnione. Znowu pojawiają się grafiki, które posiadają nieczytelny i dość bezsensownie użyty atrybut alt. Dodatkowych informacji o tym, co znajduje się na grafikach próżno szukać, ponieważ prezentowane obrazki nie zawierają więcej danych.

W przypadku osób z uszkodzonym narządem wzroku jest niezwykle ważne, aby pod umieszczanymi zdjęciami czy grafikami zamieszczać jak najbardziej rozbudowane opisy alternatywne. Tylko umieszczenie ich pozwala na zapoznanie się takiego użytkownika z tym, co jest zamieszczone na grafice. Projektanci stron powinni wczuć się w rolę niewidomego, który nigdy w życiu takiej strony nie widział, i na tej podstawie stworzyć adekwatny opis zdjęcia czy grafiki.

Brak polskiego tłumaczenia przycisków nawigujących

Kolejnym mankamentem strony są przyciski nawigujące, które wyświetlają się pomiędzy slajdami. Nie posiadają opisów w języku polskim. W tym przypadku wystarczy zmienić atrybut aria-label, jak na poniższym przykładzie.

<button class=”splide arrow splide arrow–next” type=”button” aria-controls=”splide01-track” aria-label=”Next slide”>

<svg xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” viewBox=”0 0 40 40″ width=”40″ height=”40″>

<path d=”m15.5 0.932-4.3 4.38 14.5 14.6-14.5 14.5 4.3 4.4 14.6-14.6 4.4-4.3-4.4-4.4-14.6-14.6z”></path>

</svg>

</button>

Prawidłowo

<button class=”splide arrow splide arrow–next” type=”button”

aria-controls=”splide01-track” aria-label= Następny slajd „>

<svg xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” viewBox=”0 0 40 40″ width=”40″ height=”40″>

<path d=”m15.5 0.932-4.3 4.38 14.5 14.6-14.5 14.5 4.3 4.4 14.6-14.6 4.4-4.3-4.4-4.4-14.6-14.6z”></path>

</svg>

</button>

Brak możliwości zmiany fontu i kontrastu

Niestety, na stronie nie pojawia się także możliwość zmiany kontrastu i rozmiaru fontu, co dla osób słabowidzących byłoby sporym udogodnieniem.

Źle umieszczone nagłówki

Przechodząc dalej, w sekcji „Aktualności” z linków i nagłówków można odczytać więcej o prezentowanych artykułach. Jednak tutaj użytkownik może nieprawidłowo odczytać zamieszczone treści, ponieważ nagłówek znajduje się pod linkiem, prowadzącym do artykułu. Może to wprowadzać użytkowników w błąd.

Kolejnym problemem jest powielona treść z linku umieszczona również w nagłówku. To zdecydowanie utrudnia prawidłowy odbiór strony i sprawia, że użytkownik traci czas na odnalezienie się w treści.

<li class=”media”>

<a href=”https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-11/prof-katarzyna-zielonko-jung-czlonkinia-rady- klimatycznej”>

<span class=”sr-only”>Prof. Katarzyna Zielonko-Jung członkinią Rady Klimatycznej</span>

</a> // tytuł po raz 1

<div class=”media-body”>

<h3 class=”h5 mt-0 mb-1″>Prof. Katarzyna Zielonko-Jung członkinią Rady Klimatycznej </h3> //tytuł po ra drugi

<p class=”d-lg-none”>Dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung z Katedry z Wydziału Architektury została powołana…</p>

</div>

<img class=”img-fluid” src=”https://pg.edu.pl/files/styles/120×80/public/2021- 11/UNGCP.png?itok=8YCIufcN” alt=””>

</li>

W tym przypadku zdublowano informacje o tytule, a dodatkowo link umieszczony jest wyżej niż nagłówek.

Nieprawidłowo dodane filmy

Na witrynie Politechniki Gdańskiej nie brakuje również zamieszczonych filmów. Niektóre z nich nie mają opisu przycisku odtwarzania, ani też możliwości przewijania za pomocą klawiatury. Zastosowanie tych udogodnień pozwoliłoby na łatwiejsze korzystanie ze strony internetowej osobom niewidomym i niedowidzącym. Ta zmiana również wymaga ingerencji w kod JavaScript lub umieszczenia odnośnika do źródła filmu na YouTube, gdzie odtwarzacz jest dostępny.

Podsumowanie

Podsumowując, strona Politechniki Gdańskiej, niestety, nie jest odpowiednio przystosowana dla osób niewidomych i niedowidzących. Nie stawia to uczelni w dobrym świetle, ponieważ osoby doświadczające tego typu trudności chcą studiować, rozwijać się i zdobywać satysfakcjonujące stanowiska pracy. Osoby z niepełnosprawnościami powinny móc swobodnie poruszać się po każdej stronie internetowej, a materiały i informacje umieszczane na witrynach powinny być przygotowane w taki sposób, aby możliwe było zapoznanie się z ich treścią przez każdą osobę niezależnie od rodzaju niepełnosprawności.

Artykuł dofinansowany ze środków PFRON w ramach projektu "Internetowa Platforma Nagłaśniania Problemów z Dostępnością Cyfrową"