O nas

Powstanie fundacji

Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” powołało siedmiu niewidomych fundatorów 17 marca 2005 roku. Ludzie ci postanowili podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem m.in. po to, by pokazać na własnym przykładzie, że utrata wzroku nie musi równać się społecznemu wykluczeniu, nie musi być końcem aktywności zawodowej. Wokół idei pomocy niewidomym i słabowidzącym Fundacja „Trakt” zgromadziła wielu kompetentnych współpracowników i wolontariuszy.

Zarówno pracownicy, jak i przyjaciele Fundacji to osoby wykształcone, z charyzmą i innowacyjnymi pomysłami, zaangażowane w działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku i ich otoczenia. Wielu współpracowników Fundacji to osoby słabowidzące i niewidome, których własne problemy zdrowotne sprawiły, że odnoszą się z empatią do powierzonych im zadań.

8 lutego 2006 roku nasza Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego, co pozwala darczyńcom na przekazywanie nam 1 % podatku. Za wszelką pomoc z góry serdecznie dziękujemy.

Nasza misja

Naszą misją jest wspieranie osób z dysfunkcją wzroku na każdym etapie życia; od edukacji, przez rehabilitację, aż po aktywizację społeczną i zawodową. Pragniemy przezwyciężać błędne poglądy dotyczące możliwości osób niewidomych i słabowidzących. Na własnym przykładzie udowadniamy, że utrata wzroku nie oznacza wykluczenia społecznego, końca aktywności zawodowej, rozwijania się i realizowania swoich pasji. Upowszechniamy wiedzę na temat funkcjonowania i potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu i dążymy do jak największej integracji osób z naszego środowiska z osobami sprawnymi.

Naszym celem jest likwidacja znaków STOP na trakcie prowadzącym do możliwie maksymalnego usamodzielnienia się osób z dysfunkcją wzroku.

Działania

Zespół osób skupionych wokół Fundacji działa w oparciu o cele zawarte w statucie, które definiują potrzeby osób z dysfunkcją wzroku oraz możliwości rozwiązywania problemów zaistniałych w efekcie braku m.in. jednoznacznych rozwiązań prawnych w takich dyscyplinach jak: kształcenie, zatrudnienie, rehabilitacja czy włączanie się w nurt życia społeczeństwa informacyjnego. Również przezwyciężanie błędnych poglądów dotyczących możliwości osób niewidomych i słabowidzących jest ideą przewodnią wielu działań podejmowanych przez zespół Fundacji „Trakt”.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez propagowanie nowych technologii w rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku oraz prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego, który ciągle jest doskonalony.

Innym osiągnięciem Fundacji jest wydawanie map barwno-wypukłych, dzięki którym umożliwiono niewidomym odbiorcom bliższe percepcyjne poznanie Europy (atlas Unii Europejskiej), Warszawy (plany miast) oraz Płocka (plan miasta).

Fundacja może poszczycić się m.in. barwno-wypukłą pozycją pt.: „Bliżej skarbów kultury”. Powyższa publikacja to zbiór informacji na temat najważniejszych miejsc i zabytków na terenie Polski.

Współczesne zdobycze techniki otwierają przed niewidomymi i słabowidzącymi niespotykane wcześniej możliwości funkcjonowania. Dlatego Fundacja „Trakt” udziela telefonicznie, bezpośrednio i korespondencyjnie porad związanych także z tą problematyką. Wskutek napływu coraz większej liczby przybyszów z innych krajów pragniemy służyć naszą wiedzą z dziedziny prawa i rehabilitacji obywatelom innych państw na terenie Polski. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i za pomocą poczty elektronicznej.

Zapraszamy także do dołączenia do nas na Facebooku. Jesteśmy otwarci na wszelkie komentarze, pytania i Państwa potrzeby.

Pragniemy, by serwis Fundacji był źródłem informacji oraz zbiorem odpowiedzi na najbardziej nurtujące niewidomych i słabowidzących pytania, niezależnie od wieku.

W 2009 roku we współpracy z firmą Navigo Fundacja „Trakt” stworzyła unikalną aplikację komputerową, ułatwiającą poruszanie się w przestrzeni i planowanie podróży osobom niewidomym i słabowidzącym.

W kooperacji z Instytutem Maszyn Matematycznych powstał e-Kiosk z prasą tematyczną dla osób niepełnosprawnych wzrokowo, a od 2014 roku jest realizowany projekt PlatMat, przy użyciu technik informacyjnych ułatwiający współpracę między nauczycielami a uczniami z dysfunkcją wzroku.

Nasze publikacje

W latach 2005–2010 Fundacja wydawała Biuletyn Informacyjny „Traktu” („BIT”) – miesięcznik adresowany do osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ich bliskich, poruszający ważkie problemy tego środowiska.

W ramach Tyfloserwisu na stronie „Traktu” są zamieszczane porady z zakresu edukacji, kultury, nowych technologii, prawa, rehabilitacji, turystyki i sportu. Liczne porady są też przekazywane przez Zespół Fundacji telefonicznie i mailowo.

Z ważniejszych publikacji naszej Fundacji warto wymienić:

  • „Przewodnik po problematyce osób niewidomych i słabowidzących” autorstwa Stanisława Kotowskiego,
  • „Rok dwóch mistrzów. Czytamy Słowackiego w brajlu”,
  • „Jak przygotować niewidome dziecko do nauki brajla. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli” pod redakcją Małgorzaty Paplińskiej.

Fundacja wydaje też mapy barwno–wypukłe, dostosowane do percepcji osób z dysfunkcją wzroku. Do tej pory wydano mapy Warszawy, Płocka, mapę Unii Europejskiej, „Atlas Unii Europejskiej – Poznajmy się” oraz „kulturową” mapę Polski – „Bliżej skarbów kultury”. Publikacje Fundacji są wydawane w brajlu i powiększonym drukiem. Szczegółowe informacje na temat wydanych publikacji można uzyskać na stronie naszej fundacji, w zakładce Publikacje lub pod telefonem i adresem mailowym Fundacji.

O naszych projektach i przedsięwzięciach dowiesz się z naszej strony. Jesteśmy również na Facebooku!

Nagrody i wyróżnienia

Podczas 28 Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej (International Cartographic Conference), która odbyła się w dniach 2–7 lipca 2017 w Waszyngtonie, nasz „Atlas historyczny Polski” został nagrodzony zdobywając II miejsce w kategorii „Educational Cartographic Products”: https://icaci.org/map-awards/

Podobne nagrody otrzymały wcześniej inne publikacje, przy których czynny udział mieli pracownicy Fundacji lub jej współpracownicy: „Atlas Geograficzny Świata” został nagrodzony na konferencji w Dreźnie w 2013 r. zdobywając II miejsce w kategorii „Other cartographic products”, a „Atlas geograficzny Europy” otrzymał w tej samej kategorii I miejsce na konferencji w Moskwie w 2007 r. Szczególnie ten drugi atlas uważamy za niezwykle ważny, ponieważ był przełomowym opracowaniem dla polskiej tyflokartografii.