Kontakt

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”

ul. Jana Sebastiana Bacha 31 lok. 1.6
02–743 Warszawa

Domofon: 26

fundacja@trakt.org.pl
publikacje@trakt.org.pl

Rachunek bankowy

Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie
70 1240 5989 1111 0000 4765 4631

Adres siedziby

al. Bohaterów Września 9 lok. 104
00–973 Warszawa

KRS: 0000230693
REGON: 14012661700000
NIP: 525-23-38-095

Mapa – lokalizacja biura Fundacji

<p>[vsgmap address=”ul. Bacha 31, Warszawa” width=”100%” zoom=”16″]</p>